Servis Call Back Formulář uzavřít
gradient-slider

IMPRESUM

Schmidt & Wifling Gmb

Regensburger Strasse 24
92224 Amberg
Tel. +49 (9621) 7747-0
Fax +49 (9621) 7747-47
bewerbung@schmidt-wifling.de

Vedení s oprávněním k zastupování:
Cindya Grosspeter
Regina Wifling

Registrační soud:
Amberg

Registrační číslo v obchodním rejstříku:
HRB 1878

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákonu o dani z obratu: DE167808074

Osoby odpovědné za obsah podle § 55 odstavec 2 MDStV:
Cindya Grosspeter
Regina Wifling

Regensburger Strasse 24
92224 Amberg
Tel. +49 (9621) 7747-0
Fax +49 (9621) 7747-47
bewerbung@schmidt-wifling.de

www.schmidt-wifling.de

 

Další informace podle zákonu o právních rámcových podmínkách pro elektronickou obchodní komunikaci (EEG) ve spojení s § 6 zákonu o telefonních službách (TDG):

Právní poukazy

Autorské právo
Copyright ©2014 Schmidt & Wifling GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Obsah těchto internetových stran je chráněn autorským právem. Obsah těchto stran nesmí být reprodukován nebo zpracován elektronickými systémy, ani rozmožován ani rozšiřován bez písemného povolení od firmy Schmidt & Wifling GmbH, ledaže by bylo stanoveno výslovně jinak.

Links k externím webovým stránkám
Tato webová stránka obsahuje links na externí webové stránky. Protože tyto webové stránky jsou vně oblasti naší působnosti, nejsme odpovědni za jejich obsah a politiku ochrany údajů.

Vyloučení odpovědnosti
Tato webová stránka zobrazuje dočasný stav kontinuálního pracovního procesu. Přesto že jsme při sestavovaní informací na naší webové stránce postupovali s maximální svědomitostí, firma Schmidt & Wifling GmbH neručí za aktualitu, správnost nebo úplnost uvedených informací.

Nároky z odpovědnosti za vady věcné nebo nehmotné, které vznikly v následku použití nebo nepoužití uvedených informací nebo chybných a neúplných informací, vznesené proti firmě Schmidt & Wifling GmbH, jsou zásadně vyloučeny.

Vyhrazujeme si úpravy informací na tomto serveru bez předchozího oznámení. Všechny nabídky jsou nezávazné.