Servis Call Back Formulář uzavřít

INTELIGENTNÍ PERSONÁLNÍ STRATEGIE PRO VÁŠ ÚSPĚCH

NAŠE SÍŤ: SPECIALIZOVANÁ, BEZPEČNÁ, FLEXIBILNÍ

Jakmile jde o optimální personál důvěrují naše četné partnerské podniky našemu dlouholetému know-how.
Zda-li se rozhodněte pro přenechání zaměstnanců nebo pro soukromné zprostředkování práce – s námi docílíte nejvyšší možnou flexibilitu bez toho, abyste se museli zříct kvalifikovaných spolupracovníků. Vzhledem na to, že podmínky hospodářské soutěže se stále přiostřují, rozhodují také strategicky inteligentní opatření jako cílové outsourcing v sektoru personálu o hospodářském úspěchu. Ze skušeností známe, jaký význam mají moderní služby v sektoru personálu pro velké ale i pro menší firmy. Poskytneme Vám rádi angažovaně a kompetentně podporu i v případě nedostatku v oblasti lidských zdrojů.

Jsme zvlášť kompetentní v těchto oblastech:
Výroba a logistika řemeslo inženýrství obchodní a technický sektor sektor IT

VAŠE VÝHODY V PŘEHLEDU:

ZAMĚSTNANCI NA ZKUŠEBNÍ DOBU
Tento model Vám ušetří opakování nových nákladných procesů najímání pracovníků. Současně Vám poskytuje možnost později přebrat přenechaného zaměstnance.

MOTIVOVANÍ ZAMĚSTNANCI S ODBORNÝMI ZNALOSTMI
Naše zaměstnance nasazujeme vždy optimálně. Speciální školení a programy je připravují pro všechny oblasti jejich nasazení.

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT S VEŠKERÝM ZABEZPEČENÍM
Vlastníme povolení k činnosti od Zemského úřadu práce Severního Bavorska na dobu neurčitou: To je Vaší zárukou pro naši kvalitu servisu. Navíc jsme odpovědni za plnění všech povinností zaměstnavatele včetně placení mzdy.

FLEXIBILITA A KALKULOVATELNÉ NÁKLADY  
Náhlý vysoký pracovní náklad zvládneme rychle a flexibilně. Poskytujeme pohodlné a nákladově výhodné řešení.

SPECIALIZOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY PRO SPECIÁLNÍ ÚKOLY
Máme rozsáhlou databázi spolupracovníků v oblasti našich hlavních oborů působnosti. Zde nalezněme vhodných kandidátů pro Vaše požadavky.

MÁLO NÁKLADU
Zveřejňování inzerátů, procesy najímání vyžadující si množství formalit, nákladů a dlouhé přípravy – odpadá pro podniky, které využívají služby dočasné práce. Odborní disponenty firmy poskytující zaměstnance na výkon dočasné práce vybírají předem vhodných a dostupných kandidátů, kteří se pak představí u klienta.

HLEDÁTE ZAMĚSTNANCE NA POSÍLENÍ VAŠÍ FIRMY?

Hledáte spolehlivé a kompetentní zaměstnance a potřebujete je ihned? Hledáte odborně kvalifikovaný personál na delší dobu a bez dlouhodobého procesu výběru? Využijte k tomu náš prvotřídní servis a naši databázi angažovaných spolupracovníků! Všichni jsou u nás smluvně vázani a tak jsou rychle a flexibilně nasaditelní u Vás.

Obraťte se přímo na nás nebo využijte služby servisu Call-Back.
My Vám okamžitě zavoláme zpět.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Klademe velký důkaz na to, že naši zaměstnanci nepotřepují žádné doby pro zapracování respektive jejich zapracování je podle možnosti časově nenákladné. Z tohoto důvodu přikládáme největší význam optimálnímu výběru zaměstnanců, kterých zařazujeme do daného projektu. Rozhodující výhoda: Schmidt & Wifling má více než 1.200 zaměstnanců vázaných smlouvou, kteří mají různé odborné znalosti a specializaci a kteří jsou ve vysoké míře motivovaní a angažovaní. Další výhodou je to, že v důsledku četných rozhovorů na místě známe velice dobře relevantní požadavky každé branže. Zpravidla proto stačí informovat vybrané zaměstnance o místě jejich nasazení, o jejich úkolech a o podrobnostech týkajících se firmy.

Protože firma Schmidt & Wifling disponuje více než 1.200 kvalifikovanými zaměstnanci z různých sektorů vázaných pracovní smlouvou, jsme schopni poskytnout Vám personál rychle a cílově. Obraťte se na nás a konkretizujte nám Vaši potřebu posílení. Jeden z našich disponentů potom obratem zpracuje Vaše požadavky ohledně personálu a předloží Vám závaznou nabídku. Pokud jeden z našich zaměstnanců pracujících u Vás není schopen plnit své povinnosti z důvodu onemocnění, tak se samozřejmě postaráme o jeho kompetentní náhradu.

To nás samozřejmě velice těší a zaměstnance Vaší důvery si můžete kdykoliv znovu vyžádat. Na konci projektu máte také možnost nabídnout mu zaměstnání na trvalém pracovním úvazku a domluvit se s námi a s dotčeným zaměstnancem o podrobnostech. Pokud zamýšlíte později nabídnout zaměstnání na trvalém pracovním úvazku, tak se těšíme podpořit Vás přitom naším know-how.

Firma Schmidt & Wifling poskytuje své služby hlavně v oblasti výroby, logistiky, řemesla a inženýrství a v obchodním a technickém sektoru. Naši zaměstnanci jsou ve svých příslušných oborech výborně odborně kvalifikováni a mají rozsáhlé pracovní zkušenosti, získané na základě pravidelné změny místa svého nasazení. Asi tak každý druhý zaměstnanec firmy Schmidt & Wifling byl přebrán jedním z našich partnerských podniků, to je zjevným důkazem pro to, že naši klienti jsou velice spokojei s našimi zaměstnanci a s naším výběrem personálu.

Spolehlivost našich zaměstananců je vedle odborné kompetence a vysoké připravenosti k nasazení významným klíčovým pilířem naší obchodní filosofie. Pro zajištění vysoké spokojenosti klientských podniků firmy Schmidt & Wifling se po ukončení každého nasazení provádí posouzení s odůvodněním. Pozitivní výsledky a dlouhodobá důvěryhodná spolupráce s četnými firmami a podniky potvrzují kvalitu našich služeb a vhodný výběr našich zaměstnanců. V posouzeních byla vždy zvlášť zdůrazněna vysoká spolehlivost a angažovanost našich zaměstnanců.

Odborně nejlépe kvalifikovaní zaměstnancí firmy Schmidt & Wifling uvádějí, že kombinace z všestrannosti, flexibility a finanční jistoty je pro ně velmi výhodná. Naši zaměstnanci si cení hlavně to, že se nasazují tam, kde klienti potřebují jejich odborné kompetence, jejich dlouhodobé zkušenosti a jejich angažovanost. Kromě toho patří sektor “Moderních služeb v oblasti personálu” již dlouho k stále rostoucím branžím. Model dočasné práce odpovídá více a více požadavkům, kterým musí firmy a podniky čelit v dnešní době. To se uznává i našimi zaměstnanci za pokrokové.

Základem pro vyúčtování Vašich nákladů je smluvně dohodnutá cena za hodinu zvýšená o zákonnou daň z přidané hodnoty. Náležitá cena za hodinu závisí na kvalifikaci a činnosti našeho zaměstnance ve Vašem podniku. Další náklady nevznikají.

V rámci přenechání zaměstnanců je každý podnik činný jako poskytovatel zaměstnanců na výkon dočasné práce zaměstnavatelem – a zde jsme to my. Zaměstnanci proto pobírají plat přímo od firmy Schmidt & Wifling. V jejich tarifní pracovní smlouvě s firmou Schmidt & Wifling jsou zamozřejmě zahrnuta všechna běžná sociální pojištění, zdravotní pojištění a pojištění pro případ odkázanosti, pojištění pro případ nezaměstnanosti a důchodové pojištění, dovolená, placené svátky, ochrana proti propuštění a pojištění pro případ nemoci.

Firma Schmidt & Wifling je certifikována podle DEKRA DIN ISO EN 9001-2015. To Vám zaručuje, že naši spolupracovníci mají všechny požadované a s Vámi dohodnuté kompetence. Kromě toho vytváříme pro každého nového spolupracovníka kvalifikační profil, do kterého jsou pojaty všechny jeho odborné znalosti a další relevantní vlastnosti. Takým způsobem se nám podaří zjistit spolupracovníka, který nejlépe odpovídá Vašim požadavkům. Za účelem aktualizace znalostí i interních spolupracovníků firmy Schmidt & Wifling provádíme samozřejmě pravidelně vzdělávací kurzy.

K tomu by nemělo dojít, ale v některých ojedinělých případech je to možné. Přes nejdůkladnější odsouladění se může stát, že spolupracovník není na základě své kvalifikace nebo osobnosti tím nejlepším řešením. V takovém případě se obraťte na nás, abychom mohli spolu s Vámi najít vhodné řešení a kvalifikovanou náhradu.

V případě škodové události, kterou zavinil náš spolupravoník z hrubé nedbalosti ručí firma Schmidt & Wifling až do paušální částky 5 miliónů EUR za škodu na zdraví a poškození majektu. Samoržejmě má prevence vzniku škod pro nás prioritu a proto se každý z našich spolupracovníků musí pravidelně zúčastňovat kurzů pracovní bezpečnosti.

Máte ještě otázky?

To není problém. Skontaktujte nás e-mailem nebo nám přímo zatelefonujte. Na zodpovězení otázek Vám stojí naši spolupracovníci rádi k dispozici.
Vyberte si pobočku ve Vaší blízkosti.