Servis Call Back Formulář uzavřít

VAŠE PROFESNÍ BUDOUCNOST

VYUŽIJTE ŠANCE. NASTARTUJTE KARIÉRU.

Krátkodobé zaměstnání nebo dlouhodobý pracovní úvazek? Přeorientování v zaměstnání nebo začátek profesní dráhy?
Tak jste u Vás na správné adrese! Zabýváme se zprostředkováním pracovních síly již dlouhá léta – a velice úspěšně!

Co nám přitom pomáhá?
Naše vynikající kontakty s personalisty četných podniků, které využíváme ve Váš prospěch.

Máme tisícky návrhů pokud se jedná o zvyšování Vaší profesní kvalifikace. Individuální řešení nabízíme v těchto tří sektorech:
Práce na dočasný úvazek, soukromné zprostředkování práce a interní pracovní místa u firmy Schmidt & Wifling.

CO MŮŽEME UDĚLAT PRO VAŠI KARIÉRU?

PRÁCE NA DOČASNÝ ÚVAZEK

Chcete mít trvalý příjem a práce by neměla být podle možnosti jednotvární? A to všechno za férových podmínek? Tak jste u nás na správné adrese! Vaše nasazení nad podnikový rámec Vám umožňuje profesní flexibilitu a finanční jistotu.

Jako zaměstnanec firmy Schmidt & Wifling se seznámíte s různými podniky a budete si rozšiřovat své odborné know-how. Tak zůstanete vždy informováni o nejnovějším stavu trhu práce. Díky tomu mají také mladé lidi nově příchozí na trh práce šanci získat pracovní zkušenosti. A to je dalším přínosem pro profesní budoucnost!

Aktuální nabídky práce

SOUKROMNÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE

Jste kvalifikovaný a chcete dále rozvíjet Vaše pracovní schopnosti? Hledáte zkušených expertů, kteří by Vás v tom mohli podpořit? Tak to není problém! Naše firma  Schmidt & Wifling je díky dobrým kontaktům k četným podnikům velice úspěšná také jako soukromný zprostředkovatel práce. 
 
Naše zprostředkovací činnost je zaměřena hlavně na obchodní a technický sektor, inženýrství, logistiku a výrobu. Zprostředkujeme kontakt a v případě, že si to budete přát, budeme Vás doprovázet až do uzavření pracovní smlouvy. A to nejlepší na tom je, že pro Vás jako uchazeče o práci jsou naše služby soukromného zprostředkování poskytovány zdarma!     
 

INTERNÍ PRACOVNÍ MÍSTA

Jako specialisté pro moderní personální služby v regionu Severní Bavorsko jsme aktivní v branži, která podléhá rychlému růstu. Proto stále hledáme kompetentních a angažovaných spolupracovníků na posílení našich různých stanovišť, abychom byli schopni poskytovat našim partnerským podnikům a zaměstnancům optimální služby.

Chcete se ucházet o interní pracovní místo u firmy Schmidt & Wifling? Tak se těšíme na Vaši žádost o místo!

Aktuální nabídky práce

CO MŮŽETE PODNIKNOUT PRO VAŠI KARIÉRU?

ŽÁDOST O KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ MÍSTO

Mezi našimi nabídkami jste nalezli pracovní místo, které odpovídá Vaší představě?

Tak podejte přímo příslušnou žádost o toto pracovní místo.        

K pracovním místám

 

VYTVOŘTE SI OSOBNÍ PROFIL

Pokud jste mezi aktuálními nabídkami nenalezli vhodné místo, vytvořte si Váš osobní profil s nezbytnými údaji o Vaši osobě a o Vašich profesních představách. My Vás pak přímo skontaktujeme, abychom spolu s Vámi definovali pracovní sektor vhodný pro Vás.

Náš tip: Pokuste se podle možnosti co nejpřesněji a úplně vyplnit formulář, abychom Vám mohli konkrétně a rychle odpovědět.


K formuláři online

 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Rádi Vás budeme konzultovat osobně, abyste mohli nastartovat hledání. Zavolejte nám.

Naše poradce zastihnete v pracovní dny od 08.00 do 17.00 hod. a ve čtvrtek do 19.00 hod.

Kontaktní údaje na naše pobočky ve Vaší blízkosti nalezněte zde.

Pro české uchazeče o práci:

Frau Pavla Zilvarova
Tel.:  +42 07 33 23 70 01
E-Mail: mail.wen@schmidt-wifling.de 

Pro ruské uchazeče o práci:

Frau Anna Eichmann
Tel.: +49 (0) 911 50 63 4 13 
E-Mail: anna.eichmann@schmidt-wifing.de

Frau Rosa Scheck
Tel.: +49 (0) 9621 77 47 33 
E-Mail: rosa.scheck@schmidt-wifing.de

Pro polské uchazeče o práci:

Frau Sylvia Pawlica 
Tel.: +49 (0) 151 19 41 06 46
E-Mail: sylvia.pawlica@schmidt-wifling.de

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pokud se rozhodnete pro dočasný pracovní úvazek u firmy Schmidt & Wifling, tak jste zaměstán přímo u nás a budete pracovně nasazen v jedném z našich klientských podniků, který potřebuje Váš profesní know-how, Vaše zkušenosti a Vaše odborné znalosti. Proto se také mluví o přenechání zaměstnanců. Dočasná práce je rozmanitá činnost s rozmanitými sektory nasazení, pravidelným příjmem a vysokou jistotou.

Schmidt & Wifling se soustředí na zprostředkování zaměstnanců v sektoru odborných pracovníků jakož i v obchodním a technickém sektoru.

To má různé výhody. Dočasnou práci můžete využít jako odrazový můstek pro pozdější vstup do podniku. Protože oba, Vy a podnik, máte zde možnost spoznat se bez jakýchkoliv závazků. Jiní si například cení to, že mají možnost pracovat v různých podnicích. To znamená, že máte možnost získat mnoho pracovních zkušeností v relativně krátké době. Na základě různých požadavků podniků si naši zaměstnanci rozšiřují svě osobní pracovní spektrum a mají možnost současně se vzdělávat v praxi. Kromě toho profitují z našich nebyrokratických modalit zaměstnaneckého poměru a mohou se krátkodobě a relativně nekomplikovaně vrátit od pracovního života.

To je na Vás. Žádost o pracovní místo můžete podat poštou nebo e-mailem nebo přímo telefonickou cestou. K tomu můžete použít také formulář online zde na naší webové stránce. Nebo nás osobně navštivte v jedné z našich poboček a představte se. Těšíme se na Vás.

Samozřejmě. A to je Vaší výhodou. Protože jako zaměstnanec firmy Schmidt & Wifling máte možnost spoznat různé firmy a branže a získat v relativně krátké době cenné pracovní zkušenosti, které jsou v současné době pro vlastní životopis stále důležitější. Pro začátečníky je dočasná práce zajímavá také proto, že jim poskytuje možnost profesně se orientovat a to velmi nekomplikovaným způsobem. Naše klientské podniky – malé rodinné podniky přes středně velké firmy až po mezinárodně činné velkopodniky – hledají stále kvalifikované pracovní síly.

Ani to není zpravidla žádný problém. U firmy Schmidt & Wifling a u našich klientů jsou možné zcela různé pracovní modely. Prosím obraťte se na nás osobně a spolu nalezneme vhodné řešení.

Ano. To je jedno, zda-li se chcete přeorientovat v zaměstnání nebo zda-li chcete znovu nastoupit do práce: Firma Schmidt & Wifling Vám i přitom poskytne podporu. Díky rozmanitým oblastím činnosti, které odpovídají Vašim schopnostem, se Vám podaří znovu
nastoupit do pracovního života nebo takým způsobem můžete zjistit, jaké máte zájmy a jaký je Váš potenciál.

V případě dočasného pracovního úvazku je firma pro zprostředkování práce Vaším zaměstnavatelem, který platí také Váš plat. Pokud se rozhodněte pro firmu Schmidt & Wifling, tak s Vámi uzavřeme tarifní pracovní smlouvu. V pracovní smlouvě jsou samozřejmě zohledněna všechna běžná sociální pojištění: zdravotní pojištění a pojištění pro případ odkázanosti, pojištění pro případ nezaměstnanosti a důchodové pojištění, dovolená, placené svátky, ochrana proti propuštění a pojištění pro případ nemoci.

My Vám platíme plat podle tarifu, v mnohých případech dokonce nadtarifně. (Pod Download si můžete stáhnout naši tarifní pracovní smlouvu). Tak jako v každém jiném pracovním poměru máte jako zaměstnanec firmy Schmidt & Wifling s námi uzavřený trvalý pracovní poměr a pobíráte včas smluvně dohodnutý plat.

Doba trvání přenechání zaměstnanců je případ od případu různá a trvá několika dnů až několika měsíců. Je také možné, že zůstanete u partnerského podniku pracovat po dobu několika let. Podle našich zkušeností můžeme potvrdit, že Vaše odborná kvalifikace a Vaše spolehlivost hrají přitom důležitou roli, jak dlouho zůstanete v nasazení u našeho klienta.

Zaměstnanci firmy Schmidt & Wifling mají zpravidla uzavřené pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Po ukončení nasazení u jednoho z našich klientů, Vám sdělí personáler, který je příslušný pro Vás, kde budete dále nasazen a vysvětlí Vám všechny důležité detaily.

Klademe velký důraz na to, aby naše zaměstnance byli nasazeni v takových projektech, které odpovídají jejich schopnostem. Přirozeně musí být přitom zohledněny také představy našich klientů. Příslušný disponent firmy Schmidt & Wifling zná dobře požadavky, které si vyžaduje daný projekt, vysvětlí Vám podrobně Vaše pracovní úkoly a připraví Vás cílově k výkonu Vaší nové činnosti. Někdy však může dojít k tomu, že Vám musíme dočasně svěřit úkoly, které neodpovídají celkem Vašemu profilu – to však bude vždy domluveno s Vámi a je v rámci Vašich schopností.

Spektrum klientů, s kterými spolupracuje firma Schmidt & Wifling, zahrnuje menší podniky až renomované národně a mezinárodně činné podniky. Dlouholetou spoluprácí se vytvořila pravá partnerství tak, že naši zaměstnanci pracují většinou u našich stálých klientů. Vedle větších firem poskytujeme zaměstnance aj menším podnikům, které rádi využívají odbornou kvalifikaci a know-how našich spolupracovníků.

Firma Schmidt & Wifling se řídí podle tarifní smlouvy BAP. Tato tarifní smlouva byla sjednána mezi spolkovým svazem “Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen e.V. (BAP)” a DGB – Německým odborovým svazem – a je v platnosti od 22. července 2003. Tato tarifní smlouva přispěla k tomu, že se podařilo vytvořit stejné rámcové podmínky jako v pracovním zaměstnaneckým poměru. Naše orientace na tarifní smlouvu BZA zaručuje také našim zaměstancům nejvyšší míru jistoty.

V případě uzavření pracovního poměru musíte nám předložit tyto doklady: Osobní průkaz resp. cestovní pas, kartu sociálního zabezpečení, mzdový list, kartu nemocenského pojištění, bankovní kartu (pro bankovní spojení), potvrzení o dovolené od dřívějších zaměstnavatelů (podle oblasti činnosti), řidičský průkaz (podle oblasti činnosti), výučný list (podle oblasti činnosti).

V případě zahraničných uchazečů musí být kromě toho předloženy: Povolení pobytu a výkonu práce.

Ano, k tomu dochází často. Jenom v roce 2018 bylo přebráno našimi klienty 1.000 zaměstnanců do pevně stanoveného pracovního poměru. Protože pro ně jsou naše služby v rámci přenechání zaměstnanců ideální a nekomplikovanou možností nezávazně spoznat potenciální nové zaměstnance v průběhu dočasného výkonu práce a v případě potřeby mu nabídnout pevně stanovený zaměstnanecký poměr. Hlavně naše partnerské podniky důvěrují našim dlouholetým zkušenostem při výběru vhodných zaměstnanců a tím si navíc ušetří časově nákladné výběrové procedury.

Do roku 1994 bylo povoleno výlučně úřadům pro práci, dnešním agenturám práce, zprostředkovávat uchazečům o práci zaměstnání. Až po zrušení tohoto takzvaného monopolu zprostředkování zaměstnání úřady pro práci se stalo možným zprostřekovávat zaměstnání soukromně. Mnoho uchazečů o práci z toho profitují. Soukromní zprostředkovatelé práce firmy Schmidt & Wifling udržují intensivní kontakty s personálnímí odděleními různých podniků a doprovázejí uchazeče o práci až do uzavření pracovní smlouvy s příslušnými podniky.

Nejprve nám předáte relevatní údaje o Vaší osobě, Vaší odborné kvalifikaci a znalostech jakož i o dosavadních pracovních zkušenostech. My Vás zaregistrujeme jako uchazeče, sesouladíme Váš profil s dotazy od podniků a nakonec navážeme osobní kontakt mezi oběma stranami.

Pro uchazeče o práci je soukromné zprostředkování zaměstnání zdarma. Pokud se obrátíte na nás s tím, že se chcete v zaměstnání přeorientovat, přičemž vycházíme z toho, že máte uzavřený pracovní poměr, tak náklady uhradí Váš budoucí zaměstnavatel.

V případě úspěšného soukromného zprostředkování práce bude mezi Vámi a jedným z našich klientských podniků uzavřena pracovní smlouva. Dočasný proacovní poměr znamená, že budete zaměstnán přímo u nás a s námi budete mít uzavřenou pracovní smlouvu a že Vašimi schopnostmi budete podporovat naše klientské podniky jako zaměstnanec firmy Schmidt & Wifling. Dočasný pracovní poměr se proto označuje také jako přenechání zaměstnance.

Máte ještě nějaké dotazy?

To není problém. Kontaktujte nás e-mailem nebo nám zavolejte. Naši pracovníci vám rádi pomohou s vašimi dotazy.
Vyberte pobočku ve vašem okolí.