Usługa call-back Zamknij formularz
gradient-slider

REDAKCJA

Schmidt & Wifling GmbH

Regensburger Straße 24
92224 Amberg / Niemcy
tel.: +49 (9621) 7747-0
faks: +49 (9621) 7747-47

bewerbung@schmidt-wifling.de

Zarząd upoważniony do reprezentowania:
Cindya Grosspeter
Regina Wifling

Sąd Rejestrowy:
Amberg
Numer rejestrowy:
HRB 1878

Numer VAT-UE zgodnie z § 27a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym:DE16780808074

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 niemieckiej ustawy o usługach telekomunikacyjnych (MDStV):
Cindya Grosspeter
Regina Wifling

Regensburger Straße 24
92224 Amberg / Niemcy
tel.: +49 (9621) 7747-0
faks: +49 (9621) 7747-47

bewerbung@schmidt-wifling.de

www.schmidt-wifling.de

 

Dodatkowe informacje zgodnie z niemiecką ustawą o prawnych warunkach ramowych handlu elektronicznego (Elektronischer Geschäftsverkehr-Gesetz – EGG) w połączeniu z § 6 niemieckiej ustawy o korzystaniu z usług telekomunikacyjnych (Teledienstgesetz – TDG):

Informacje prawne

Prawo autorskie
Copyright © 2014 Schmidt & Wifling GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treść niniejszej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Treści tych stron nie można w żadnej formie kopiować, ani powielać lub przetwarzać elektronicznie bez pisemnej zgody Schmidt & Wifling GmbH, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Linki do zewnętrznych stron internetowych
Niniejsza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych. Ponieważ nie mamy wpływu na treść tych stron, w żaden sposób nie odpowiadamy za ich treść i politykę prywatności.

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza strona internetowa przedstawia tymczasowy stan ciągłego procesu roboczego. Pomimo dołożenia wszelkich starań przy opracowywaniu informacji zawartych na naszej stronie internetowej firma Schmidt & Wifling GmbH nie może zagwarantować ich aktualności, poprawności i kompletności.
Roszczenia odszkodowawcze wobec Schmidt & Wifling GmbH odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie podanych informacji lub przez niedokładność lub niekompletność informacji są zasadniczo wykluczone.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji na tym serwerze bez zapowiedzi. Wszystkie oferty wymagają potwierdzenia i są niewiążące.